Chào mừng bạn đến với trang nhập học trực tuyến
của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM (UEF)!

Vui lòng chọn 'Bắt đầu Nhập học' và điền đầy đủ thông tin của bạn vào phần hồ sơ nhập học.


Bắt đầu nhập học